Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια - Roadside Assistance Plus

Εκτεταμένη οδική βοήθεια

Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ακόμα καλύτερα το ταξίδι σας όταν προσθέτετε την Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια (Roadside Assistance Plus) στην ενοικίασή σας. Είστε άμεσα καλυμμένοι για κοινά προβλήματα, όπως αν σας τελειώσει η μπαταρία του αυτοκινήτου ή αν ξεχάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου εντός του οχήματος.

Τι περιλαμβάνει η εκτεταμένη οδική βοήθεια;

 

-Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας τα κλειδιά εντός του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματος.

- Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος.

- Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.

- Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα.